درباره فروشگاه اینترنتی گهرشاپ

اکنون که کرونا همه را به زحمت انداخته، همدلی و تلاش برای مبارزه با آن مسیری است که باید همه با هم بپیماییم. گهرشاپ اندیشه ایست برای یک راه طولانی و اکنون در آغاز راه است. همدلی و یاری تو و ما می تواند عامل نجات جان یک همشهری و یا لحظه ای آسایش برای یک پرستار باشد...